Reklamační protokol

reklamacni_protokol_2021_11_01_final

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci (Reklamační protokol)

Adresát:               Ing. Zdeněk Nepustil, IČO: 73677451, Palackého 2421/9, 35201 Aš, Česká republika

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

 

 

 

 

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: